Wanneer wordt u klant?

Geen supermarktondernemer lijkt op de andere. Elke vraag die u stelt is toch weer net een andere. En al zijn er meerdere oplossingen, aan ons de opdracht de slimste te bedenken. U onderneemt en daar houdt de vergelijking ook op. Wat daarna komt, hangt sterk af van persoonlijke motieven en de ‘levensfase’ waarin u verkeert.

We hebben onze services dan ook op de volgende fasen afgestemd (waarbij de genoemde leeftijden indicatief zijn):

Fase 6: Na de overdracht | Leeftijd na 65 jaar
U of uw partner overlijdt. Welke gevolgen heeft dit voor het gezin en het bedrijf? Hebben nabestaanden alles goed in kaart? Wie voert de regie over het afstoten van het bedrijf of zet uw partner het voort? Hoe gaan de nabestaanden om met uw vermogen?

Ieder jaar evalueren we met u of de service-overeenkomst nog past bij uw bedrijf en de ‘levensfase’
waarin u zich bevindt. Nieuwsgierig geworden? Klik hier voor meer informatie.